Agro- en industriebouw

Agrobouw

 

C.A.B – Construct is gespecialiseerd in agrarische
stallenbouw en levert ook de aangepaste inrichting.
De stallen voor varkens, koeien, rundvee, pluimvee
en geiten voldoen aan de meest actuele
milieunormen. Ook het welzijn van de dieren krijgt veel aandacht. Ondermeer door te zorgen voor
aangepaste verlichting en ventilatie.

Daarnaast stelt de opslag van graan, mest, aardappelen en andere agrarische producten
vaak specifieke eisen aan de bouwkundige
draagconstructie. Ook hiervoor staat C.A.B – Construct garant.

 

U kunt een beroep op onze ervaring doen voor:

  • Pluimveestallen
  • Melkveestallen
  • Varkensstallen
  • Melkstanden
  • Ligboxen
  • Voederhekken
  • Serres
  • Opslagplaatsen voor aardappelen, graan, fruit of andere voedselproducten
  • Mestkelders
  • ….